Image by Omid Armin

Privacy regelement

Privacy verklaring Sportschool voor de mind

Persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, website bezoekers en abonnees op nieuwsbrieven zijn voor Sportschool voor de mind erg belangrijk. In dit document kan je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Belangrijkste punten uit dit artikel:

●  Het reglement

●  Cookies en het gebruik van IP gegevens

●  Doel van het gebruik van persoonsgegevens

●  Hoe er wordt omgegaan met geheime gegevens

●  Boekingen en aanmeldingen die via de webwinkel plaatsvinden.

●  Jouw rechten

●  Tot slot

Het reglement:

Sportschool voor de mind vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, abonnees op onze nieuwsbrieven, onze klanten en bezoekers van onze website erg belangrijk.

Sportschool voor de mind houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet stellen.

De verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevensverwerking is de Vennootschap onder firma Beheer Sportschool voor de mind gevestigd aan de Jacob van Ruisdealstraat 31, 3583 CA Utrecht.

Op grond van deze wet moeten wij Sportschool voor de mind onze websitebezoekers:

●  Vragen van toestemming om bepaalde gegevens te verwerken

●  Vermelden wie de gegevens kunnen inzien

●  Het doel en de manier waarop op de hoogte te stellen van gegevens door Sportschool voor de mind

worden verwerkt

Sportschool voor de mind gaat in vertrouwen om met alle gegevens van deelnemers, abonnees, klanten en bezoekers die persoonlijk zijn. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist, tenzij: er zelf via het cookiebeleid hiermee is ingestemd, dit wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de overeenkomst die gesloten is uit te voeren,

Informatie die persoonlijk is en in het kader van training aan Sportschool voor de mind wordt verstrekt, valt voor trainer onder het beroepsgeheim en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld

Cookies en het gebruik van Ip gegevens:

Sportschool voor de mind houdt de IP-adressen en cookies bij van de websitebezoekers. Hierdoor kunnen wij (Sportschool voor de mind):

Door dit te doen kunnen we ons productaanbod verbeteren, bijhouden wat websitebezoekers interessant vinden om te lezen, de inhoud en functionaliteit van de website verbeteren, bijhouden welke pagina op de website worden bezocht door websitebezoekers, ervoor zorgen dat websitebezoekers niet dezelfde informatie krijgen te zien.

Door de website van Sportschool voor de mind te bezoeken worden er automatisch cookies geplaatst waar door wij aan de hand van jouw IP-adres specifieke informatie kunnen bijhouden. Een voorbeeld hiervan is hoe vaak je onze website bezoekt en welke onderwerpen jij interessant vindt.

Voor het plaatsen van sommige cookies heeft Sportschool voor de mind toestemming nodig. Deze toestemming vragen wij eenmalig bij jouw eerste bezoek aan onze website. Jouw toestemming kun je intrekken door de instellingen in jouw browser te wijzigen.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens.

Sportschool voor de mind verwerkt jouw persoonsgegevens als je:

●  Klant wordt door een Mindfulness training te volgen (Naam, achternaam, telefoonnummer, email adres. BSN-nummer en gegevens over de gezondheid worden alleen gevraagd als dit noodzakelijk is voor de vergoeding van de zorgverzekeraar)

●  Klant wordt door een product via Sportschool voor de mind aan te schaffen (Naam, email )

●  Contact met ons opneemt via het contactformulier (Naam, emailadres, telefoonnummer)

Met deze gegevens kunnen wij:

●  De overeenkomst die klanten met Sportschool voor de mind sluiten administratief en financieel afhandelen
Onze diensten leveren en verlenen.

●  Mensen die geïnteresseerd zijn of klanten bereiken indien nodig

●  De diensten die we optimaliseren en verbeteren

●  Direct Marketing (Op maat gemaakte informatie aanbieden)

Hoe er wordt omgegaan met geheime gegevens

De persoonsgegevens die wij hebben van onze klanten en website bezoekers worden alleen ingezien door Sportschool voor de mind, tenzij in reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Sportschool voor de mind beveiligd tegen onbevoegde toegang. De manier hoe dit wordt gedaan bij Sportschool voor de mind is.

Elke trainer van Sportschool voor de mind gaat op een bepaalde manier om met geheime gegevens ten aanzien van alle aan Sportschool voor de mind verstrekte persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan Sportschool voor de mind zijn verstrekt worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is bewaard. Een termijn van twee jaar hanteren wij na de laatste bestelling/factuur/aankoop/websitebezoek, na deze termijn zullen gegevens vernietigd worden. Als de wet andere bewaartermijnen voorschrijft zal Sportschool voor de mind zich daaraan houden.

Boekingen en aanmeldingen die via de webwinkel plaatsvinden.

Mocht je iets aankopen via onze online winkel of via een deelname- en/of betalingsformulier bestelt, verstuur je jouw bestelling, rekeningnummer en persoonsgegevens via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal w jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Wat zijn nou als betrokkene jouw rechten?

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven

Je hebt het Recht op informatie: voor welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden heb jij het recht te weten met welk doel, je hebt het recht voor inzage. Dit staat voor het recht op afschrift en inzage van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt benadeeld, het recht om je te verzetten. Dit houdt in dat je het recht hebt om tegen verwerking van jouw gegevens te verzetten in bepaalde gevallen.

Tot slot:

Sportschool voor de mind gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Als er klachten zijn

Als je gebruik wilt maken van de rechten die je hebt kan je dit opvragen per email bij het emailadres:

sportschoolvoordemind@gmail.com.